Fontos információ!

Munkajogi kérdésekkel, panaszokkal fordulhattok hozzánk több csatornán keresztül is. Viszont pár dologgal nagyban meggyorsíthatjátok az ügyintézést, a válaszadást.

Kérjük, olvassátok el erről szóló írásunkat itt: fesz.eu/erdekvedelem


Hírlevél Az idősödő munkavállalók munkaerőpiaci helyzetének javításáról szóló GINOP-5-3-5-18-00186 számú projekt megvalósításáról

2022.04.14

A projekt 3. szakasza a kísérleti projekt megvalósítása, melynek során a kutatás és a projekt során elkészült szakmai anyagok, tapasztalatok, tudás széleskörű elterjesztése áll a középpontban.

Ennek részeként elkészült egy kiadvány, mely nyomtatott formában is megjelenik, amely amellett, hogy tartalmazza a nyugdíjazással kapcsolatos tudnivalókat, abban is ösztönöz és segítséget nyújt, hogyan lehet tovább dolgozni a nyugdíj igénybevétele nélkül, az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig, bemutatja, hogy előnyösebb ezt a megoldást választani, mint nyugdíjba menni és esetleg a nyugdíj mellett további munkát vállani. Sajátos magyar helyzet, hogy a nők 40 éves jogviszony elérése esetén nyugdíjba mehetnek az öregségi korhatár elérése nélkül is. Általában a közszférában nincs mód arra, hogy ha valaki igénybe veszi a nyugdíjat, tovább dolgozzon, azonban az egészségügy ez alól kivétel. A nyugdíj szüneteltetése mellett munkát vállalhatnak az egészségügyi dolgozók és a nyugdíj helyett egy azzal azonos nagyságú keresetkiegészítést kapnak.

A tovább foglalkoztatás előnye, hogy hosszabb távon a munkavállalók összes bevétele -kereset + nyugdíj - magasabb lesz, mint ha élve a korai nyugdíjazás lehetőségével, a nyugdíj melletti munkavállalást választja. Rövid távon ez ugyan anyagilag kedvezőbb megoldásnak tűnik, hosszabb távon azonban hátrányos a munkavállalókra nézve. Szintén a kísérleti projekt részeként készítettünk el egy kalkulátort, amely számszerűen mutatja be, hogy hogyan jár az, aki nyugdíj mellett vállal munkát, illetve aki nem megy el nyugdíjba csak az öregségi nyugdíjkorhatár elérésekor. Az elkészült kalkulátor alapján a saját adatok behelyettesítésével mindenki kiszámolhatja, hogy ha a nyugdíjazást választja hogyan alakulnak a jövedelmei, illetve, ha tovább dolgozik a nyugdíj igénybevétele nélkül, akkor az összes jövedelme várhatóan hogyan alakul. Elmondható, hogy kb. 70 éves korig anyagi szempontból előnyösebb a nyugdíj és az amelletti munkavégzés, öregségi nyugdíj. A korai nyugdíjazás alacsonyabb nyugdíjat eredményez, emellett nem biztosítja a biztonságos munkavégzést sem, hiszen aki nyugdíj mellett dolgozik, annak könnyebben megszüntetik a jogviszonyát. Gyakori, hogy a nyugdíjba ment munkavállalókat nem foglalkoztatja vissza a munkáltató. A szociális szférában nincs is mód a nyugdíj melletti foglalkoztatásra, így sok még munkaképes tapasztalt munkavállaló 65 éves korukat megelőzően kikerül a munkaerőpiacról.

A projekt eredményeinek széles körű elterjesztését célozzák azok a rendezvények, melyek a projekt eredményeinek ismertetése céljából kerülnek megrendezésre Szombathelyen és Egerben.

A tanácsadás a projektben nagy érdeklődés mellett folyt. Igen nagy számban érdeklődtek a munkavállalók a munkavállalásukkal összefüggő ügyekben - felmondás, szabadság kiadása, nyugdíjazás, nyugdíj melletti további foglalkoztatás, 13. havi nyugdíj, nyugdíjprémium kérdése stb.

Összességében a projekt elérte a célját a dolgozók tájékoztatása többféle formában megtörtént, Facebookon, a honlapon, konkrét e-mailekre válaszolva. A kutatás eredményeit felhasználva elküldjük javaslatainkat a kormányzat felé, hogy olyan intézkedések bevezetésére kerüljön sor, mely ösztönzi az idősödő munkavállalók továbbfoglalkoztatását, pl. szélesebb körű ösztönzés a további munkavégzésre, a nyugdíj melletti munkavégzés a nyugdíj szüneteltetése nélkül,  az idősödő munkavállalók részére kedvezőbb munkahelyi körülmények biztosítása, a nyugdíj melletti foglakoztatás engedélyezése a közszférában is, az idősödő munkavállalók bevonása a fiatalok betanításába.

 

Budapest, 2022. április 12.
Független Egészségügyi Szakszervezet


« Ugrás az összes hírhez