Fontos információ!

Munkajogi kérdésekkel, panaszokkal fordulhattok hozzánk több csatornán keresztül is. Viszont pár dologgal nagyban meggyorsíthatjátok az ügyintézést, a válaszadást.

Kérjük, olvassátok el erről szóló írásunkat itt: fesz.eu/erdekvedelem


Bemutatkozás

A FESZ 2011- óta működő szakszervezet, amely az egészségügyi- és szociális ágazat területén képviseli a munkavállalók érdekeit.

Rövid történetünk, megalakulásunk indítékai

Annak ellenére, hogy a rendszerváltás óta, minden politikai és kormányzati programban kiemelt helyet kapott az egészségügy és a szociális ágazat reformja, az egészségügyben és a szociális területen dolgozók helyzete még mindig bizonytalan. Jövedelmük még a rendszeres többletmunka vállalás mellett sem képes biztosítani az alapvető egyéni és családi szociális biztonságot, jólétet, tervezhető életpályát, ami mára humán erőforrás válságot is eredményezett. Hiszen a fiatalok nem választják hivatásuknak az egészségügyi területeket, ha pedig mégis, akkor többségük külföldre vándorol. A fentiek miatt jelentkező túlterheltség, fásultság, kiégettség pedig a pálya iránti társadalmi megítélést rontotta jelentősen.

Szervezetünk 2011-ben alakult annak érdekében, hogy pártoktól függetlenül képviselje az egészségügyben és a szociális területeken dolgozó munkavállalók érdekeit. Tevékenységünket kezdettől támogatta a Munkástanácsok Országos Szövetsége, mint országos konföderáció, amelynek most is tagja a Független Egészségügyi Szakszervezet.

26 alapszervezetünk van jelenleg, de közel 100 egészségügyi és szociális intézményben vannak jelen tagjaink. S bár szakszervezetként fő feladatunk az ágazatban dolgozók érdekvédelme, végső soron munkánk a lakosság érdekében történik, hogy jól képzett, kipihent, elkötelezett és megbecsült személyzettel találkozzanak gyógyulásuk, gondozásuk során és, hogy ezalatt rendelkezésre álljon megfelelő mennyiségű orvostechnikai eszköz, valamint korszerű műszerek. Továbbá fontosnak tartjuk, hogy az intézményekben dolgozó technikai és karbantartó személyzet megbecsülése is javuljon, hiszen a gördülékeny ellátáshoz az ő munkájuk is elengedhetetlen.

 A törvények, a szakszervezetek számára számos lehetőséget biztosítanak az érdekvédelemre; pl. tárgyalások országos és helyi szinten, kollektív szerződések kötése, a munkáltatóval szembeni képviselet a munkahelyen, vagy akár a bíróságon való képviselet, tüntetések, sztrájkok, stb. Ezért is választottuk a szakszervezeti, és nem egyéb civil szervezeti formát, hogy törvényes keretek között, és változatos módszerekkel képviselhessük tagjaink érdekeit. Fontos számunkra, hogy a választott tisztségviselők munkajogi védelemben részesülnek, ezért nem érheti őket hátrány a szakszervezeti munkájuk miatt, mint ahogyan a szakszervezeti tagjaink alatt is tartjuk a biztonsági hálót.

Céljaink, módszereink

Az egészségügyben és a szociális ágazatban dolgozók számára kedvezőbb béreket, jövedelmeket, jobb munkafeltételeket elérni, mindezt a törvényes munkaidő ledolgozása mellett, és nem a ma jellemző 2-3 állásban, és nem heti 72 óra vagy azt meghaladó munkában töltött idő alapján. Rövidtávon el kell érni, hogy az ágazatban dolgozók alapbére legalább az uniós alapbérek 60%-át elérje, amely segítene megfékezni a dolgozók tömeges elvándorlását. Javaslatainkat az egészségügyi és a szociális területen dolgozók véleményei alapján, közösen, csapatmunkában alakítjuk ki, és rendszeresen képviseljük azt az érdekegyeztető fórumokon. Rendszeresen megküldjük követeléseinket, jobbító javaslatainkat a kormány illetékes szervezeteinek, és az országgyűlési képviselőknek is. Tesszük ezt annak érdekében, hogy javulást érjünk el az anyagi helyzetünk, erkölcsi megítélésünk, életpályánk tervezhetőségében, és ne lehessen többet a ránk jellemző hivatástudattal visszaélni. Emellett a munkahelyeken is segítünk tagjainknak jogaik érvényesítésében, hiszen igen gyakran még a jogszabályok alapján járó juttatásokat sem kapják meg.

Számtalan esetben segítettük már tagjainkat, akár egyéni, akár központi tárgyalások formájában, és sokszor, több fórumon is hallattuk a hangunkat az ágazat érdekében. Szerveztünk demonstrációkat, tömeges megmozdulásokat, követeléseinket megfogalmazó közösségi akciókat. Ennek is köszönhető, hogy bejelentésre került a dolgozókat érintő több lépcsős béremelés, még ha továbbra is kifogásoljuk, hogy abból jelentős dolgozói csoportok kimaradtak, és sem a mértékekkel, sem az arányokkal nem vagyunk elégedettek, de mégis javulás várható tagjaink többségének anyagi helyzetében.

Az elmúlt évek alatt, tagságunk is nőtt. Azonban ahhoz, hogy megkerülhetetlen partnerekké váljunk a tárgyalások és érdekegyeztetési folyamatok során, valamint, hogy kellő erejű nyomást tudjunk gyakorolni, fontos az is, hogy ne csak az érdekképviselők legyenek képesek cselekedni. Fontos, hogy az egészségügyi pálya munkavállalói, a mindennapokban is összefogással, és egymással együttműködve tegyenek az érdekeik és céljaik megvalósítása érdekében. A legnagyobb ellenségünk a passzivitás, a beletörődés. Senki nem képes mások életének a feltételeit javítani, csak az érintettek aktív részvételével.

Mindannyiunkra szükség van, mert a Ti segítségetekkel és támogatásotokkal tudunk akkora erőt képviselni, amely rádöbbenti a döntéshozókat a cselekvésre! És nem elég gondolatban, vagy néhány „like” erejéig mellettünk állni, be kell lépni tagjaink közé, mert csak így tudunk tömegnyomást gyakorolni az illetékesekre. Ne felejtsétek, még csak ígéretek vannak, (azok sem elégségesek) amelyekből akkor lesz valóság, és akkor tudunk a kimaradtak számára is javulást elérni, ha mögöttünk vagytok. Folytatjuk a nyomásgyakorlást tárgyalásokkal, üzenetekkel, akciókkal, ha kell sztrájkokkal, és minden lehetséges törvényes módon.

Csak akkor születtek
nagy dolgok, ha bátrak voltak,
akik mertek.

/Ady Endre/

Szervezetünkről

A FESZ elnökségi tagjai, a felügyelő bizottság tagjai, és az alapszervezeti vezetők, a betegágy mellett, körzetben, kórházban, mentőknél, műtőben, szakrendelőkben, az alapellátásban hosszú évek óta lelkiismeretesen dolgozó munkavállalók, akik munkájuk, családjuk és hétköznapi feladataik mellett látják el a szakszervezeti teendőket. Szervezetünk elnöke bár nem egészségügyi dolgozó, de mint munkaügyi szakközgazdász kezdetektől fogva segíti a szervezet munkáját, hiszen az itt dolgozók legfőbb problémái az alacsony bérek, a túlmunka, a munkakörülmények, a stressz, amelyekben a változás eléréséhez közgazdasági, foglalkoztatási, bérezési, és érdekegyeztetési tapasztalatra is szükség van.

A FESZ jelenlegi elnöksége 5 tagú.

A FESZ elnöksége

Dr. Soós Adrianna, elnök
Dr. Soós Adrianna, Elnök

A megalakulástól kezdődően segítem a szervezet munkáját, kezdettől részt vettem az érdekegyeztető tárgyalásokon, és az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács munkájában évek óta rendszeresen szót emeltem a dolgozók elviselhetetlen helyzetének változtatása érdekében. Munkaügyi szakközgazdász vagyok, ezt a tudást most az ágazatban dolgozók érdekében igyekszem hasznosítani, legyen szó a munkahelyi érdekvédelemben a munkahely megszűnése során szükségessé váló segítségnyújtásról, a hibás bérbesorolásokról, a tévesen megállapított bérekről, vagy az ágazatért felelős vezetőknek szóló levelek, követelések megfogalmazásáról. Kezdetektől fogva kezdeményezője és aktív résztvevője is vagyok mindazon akcióknak, amely a szervezetünk nevéhez fűződik. Mint a szervezet jelenlegi vezetője, felelős vagyok a szabályos működéséért, pénzügyekért és rendszeresen képviselem a FESZ-t a médiának való tájékoztatások során is.

Bencsik Andrásné, Általános alelnök
Bencsik Andrásné, Általános alelnök

Klinikai és Epidemiológiai szakápoló vagyok jelenleg a Nyírő Gyula kórház –OPAI Higiéniás osztályán dolgozom. Angyalföldön lakom, férjnél vagyok és van 4 gyermekem.
2013-óta vagyok a Nyírőfesz alapszervezet tagja, 2014-ben a szervezet titkára lettem. Alapszervezetünk kórházunkban sok sikert könyvelhet el. A Fesz megmozdulásain aktívan részt veszek.
Továbbra is lelkes és megbízható tagja szeretnék lenni a szervezetnek.

Tóth-Baranyi Zsolt, Társadalmi és nemzetközi kapcsolatokat koordináló alelnök
Tóth-Baranyi Zsolt, Társadalmi és nemzetközi kapcsolatokat koordináló alelnök

Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Intenzív Terápiás Intézet, Szívsebészeti intenzív részleg, részlegvezető ápolója. 2020 óta a Szegedi Tudományegyetem FESZ alapszervezet koordinátora.

Eisenhauerné Fördős Andrea, Egészségügyet koordináló alelnök
Eisenhauerné Fördős Andrea, Egészségügyet koordináló alelnök

Jelenleg az Észak-Közép-Budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő, Ápolási Osztály osztályvezető ápolója.
2015 óta a János FESZ alapszervezet koordinátora.

sernik-Bóka Melinda, Kommunikációs és képzéseket koordináló alelnök
Csernik-Bóka Melinda, Kommunikációs és képzéseket koordináló alelnök

Jelenleg az Országos Onkológiai Intézet munkatársa.
2015 óta tagja az Onkológia FESZ alapszervezetnek.

Rózsáné Dr. Lupkovics Mariann, munkaügyi jogász
Rózsáné Dr. Lupkovics Mariann, munkaügyi jogász

Rózsáné Dr. Lupkovics Mariann 2021 óta áll alkalmazásban., mint munkaügyi jogász. Feladata a Független Egészségügyi Szakszervezet aktív tagjainak jogi, foglalkoztatási tanácsadása

Felügyelő bizottságunk tagjai

Baráth Katalin (elnök)
Harsányi Izabella
Dudás Pálné