A gyógyítás, ápolás, gondozás, amire feltettük az életünket!
Amitől az ami: HIVATÁS!


Tovább

Felhívás

A FESZ nevével visszaélve valaki oltásokkal kapcsolatos felhívást tartalmazó leveleket küldözget a nevünkben. Az egyes oltásokkal kapcsolatosan nem is tudunk szakmai véleményt nyilvánítani, mivel azok ellenőrzésében nem veszünk részt, az nem is feladatunk. Mi nem küldtünk ilyen levelet, és leveleket a tagjainknak vagy a levelezőrendszerünkön keresztül, vagy e-mailben küldünk. Ha ilyen levelet kaptok, az nem a Független Egészségügyi Szakszervezet felhívása.

09
25

Új dokumentum, Tananyag - A munkavállalók jogai és kötelességei, érdekvédelem, az idő-södő munkavállalók helyzete, foglalkoztatásuk lehetőségei

Felmérésünk, amely személyes kikérdezésen és Facebook-os felmérésen alapul, választ keresett arra, milyen indítékok játszanak szerepet a korai nyugdíjba vonulásnál, és változna-e ez a magatartás jobb anyagi ösztönzés, kedvezőbb feltételek esetén.


Részletek
09
07

Új dokumentum, hazai kérdőíves lekérdezések eredményei

Az egészségügyi és szociális ágazat Európa-szerte számos kihívással néz szembe. Az egyik ilyen kihívás, hogy az EU országokban a társadalom elöregedése miatt egyre több ember szorul gondozásra, ugyanakkor ez az ágazat is a szakképzett munkaerő hiányával küzd. A munkaerő idősödése az egészségügyben, szociális ágazatban új munkavédelmi és népegészségügyi kihívást is jelent, egészségük és munkavégző képességük megőrzése és tovább foglalkoztatásuk megvalósítása végett.


Részletek

08
18

ÉRDEKVÉDELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN ÉS A SZOCIÁLIS ÁGAZATBAN Tananyag

A munka világában a munkáltatók és a munkavállalók végső célja ugyan azonos – a szervezet fel-adatainak minél jobb ellátása –, azonban alapvető érdekkülönbség is található. Míg a munkaadók minél kisebb erőforrás ráfordítással akarják a szervezet célját teljesíteni, addig a munkavállalók mi-nél magasabb juttatásért szeretnének hozzájárulni e célok teljesítéséhez. Ez a harc különösen éles a versenyszférában, ahol különböző gyártók akarják sokszor azonos termékeiket eladni, amiből azt veszi meg a fogyasztó, ami a legjobb és legolcsóbb is. Az állami szektorban csak korlátozott a ver-seny, de a munkáltatók nem jutnak korlátlanul az erőforrásokhoz, ezért törekszenek a költségek, így a bérek leszorítására, de csak addig, amíg találnak megfelelő munkaerőt elegendő számban, mivel a szolgáltatások biztosítása az állam által előírt mértékben mégis csak alapvető, ami munkavál-lalók nélkül nem megoldható.


Részletek
08
04

Levél Prof. Dr. Horváth Ildikónak a jubileumi jutalmakkal kapcsolatosan

Levelet írtunk az Államtitkár asszonynak


Részletek

GINOP_5-3-4-16-2017-00034. munkavédelem és munkaegészségügy fejlesztése az egészségügyi és szociális ágazatban

A projekt célja, minél szélesebb körű tájékoztatás nyújtása az ágazatban dolgozók részére ,annak érdekében , hogy csökkenjenek a balesetek és a foglalkozási megbetegedések hiszen ezek egy része megfelelő ismeretek birtokában elkerülhetők lennének. A projekt során 2 munkavédelmi és munkabiztonsági kézikönyv készül , 1 -1 az egészségügyi illetve a szociális ágazatra, melyek az egészségügy illetve a szociális ágazatban dolgozók munkavédelmi, egészségügyi biztonsága terén érvényes szabályokat, és teendőket foglalják  magukba. Ezek bemutatják a legfőbb kockázatokat, a megelőzés módját és a balesetek, megbetegedések esetén a teendőket.

Főként a munkavédelmi és üzemegészségügyi szakemberek, a munkáltatók számára szakemberek  és   olyan iratmintákat készítünk, amelyek hasznosak lesznek az operatív munkavégzés során is. Az iratminták testre szabottak lesznek az egészségügyi illetve a szociális ágazatra nézve, mivel a jelenleg elérhetőek csak korlátozottan állnak rendelkezésre speciálisan az ágazatra alkalmazható formában.

 

Tovább a projekt teljes leírásához a különálló weboldalon


A Munkaerőhiány csökkentése az egészségügyi és szociális ágazatban A GINOP-5-3-5-18- 000 44 számú projekt bemutatása

A Független Egészségügyi Szakszervezet a Kopint Konjunktúrakutató Alapítvánnyal konzorciumban pályázatot nyújtott be a GINOP pályázati rendszerben annak érdekében, hogy a pályázat lehetséges eszközeivel hozzájáruljon, hogy csökkenjen az egészségügyi és szociális ágazatban hosszú ideje tapasztalható munkaerőhiány.

A projekt fontos része a hiány okainak ismeretében azoknak a jó tapasztalatoknak az összegyűjtése, új módszereknek a bevezetése, amellyel csökkenthető lenne a hiány, amelyekkel vonzóvá lehet tenni az orvosi, ápolói, gondozói hivatást az ágazatban dolgozók részére és elérhető, hogy a szakmában dolgozók hosszú távon is továbbra is itt tervezzék a jövőjüket.

A projekt során feldolgozásra kerülnek a nemzetközi tapasztalatok, bár az ágazat mindenhol a munkaerőhiányos területek közé tartozik, de vannak jó gyakorlatok, amire érdemes odafigyelni. S nemcsak arra, hogy mi van ebben az ágazatban, hanem arra is, hogy más ágazatokban mi történik. Egyre kevesebb ugyanis azon ágazatok száma, ahol folyamatos a munkavégzés, az egészségügyi kockázatok továbbra is létezők, a rendszer feudális beütéseket mutat, az ágazati munkavégzést hosszú tanulási idő kell, hogy megelőzze. Mindezek a körülmények nem kerülnek elismerésre a bérekben, keresetekben, az itt dolgozók többsége csak jelentős többletmunkával jut elfogadható jövedelmekhez.

 

Tovább a projekt teljes leírásához a különálló weboldalon


Partnereink