Levél Balog Zoltánnak

Kis türelmüket kérjük, az oldalon jelenleg átalakítás zajlik!

Köszönjük

 

 

Balog Zoltán

miniszter

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Tisztelt Miniszter Úr!

 

-          Örömmel értesültünk róla, hogy várhatóan 2017-ben, sőt akár már 2016-tól is mód lesz az egészségügyi dolgozók számára a bérek emelésére. Ugyanakkor sajnálattal tapasztaljuk, hogy a konkrét mértékek és módozatok végső formájának kialakításakor a dolgozók minimum 85%-ának munkavállalói érdekképviseletei a bérek mértékének, struktúrájának,ütemezésénekegyeztetéséből kimaradnak, mivel a vélemények cseréjére csak a tárca által kijelölt szervezeteket hívták meg. Mivel a Független Egészségügyi Szakszervezet, és más az Őszintén az Egészségügyről Akciószövetség tagszervezetei mindez ideig sem kaptak meghívást a megbeszélésekre,több ezer fős tagságunk ezt olyan üzenetként értelmezi,hogy a tárca nem kíváncsi több ezer fő egészségügyi dolgozó véleményére, pedig ezek a szakdolgozók,orvosok, műszaki és gazdasági szakemberek ugyanúgy a tárca intézményeiben teszik a dolgukat.Ugyanakkor számos olyan szervezet szólhat bele a bérek,keresetek alakulásába,pl. a szakmai kamarák vezetői -akiknek nincs is törvényi felhatalmazása a dolgozók munkaviszonnyal összefüggő kérdéseiben befolyást gyakorolni, hiszen erre a törvények a szakszervezeteket jelölik ki. A kamaráknak más jellegű a feladatkörük, kompetenciájuk. Felhatalmazásuk nem terjed ki a bérek emelésével, a bérezési struktúra kialakításával kapcsolatos kérdéskörökre, mivel azok tipikusan a munkaviszonyhoz kötődnek - a tárca által elindított tárgyalások, tipikusan ebbe a körbe tartoznak. Mivel a kamarák léte eleve sem független a kormányzattól, félállami szervezetek, ezért kétségeink is vannak azzal kapcsolatban mennyire tekinthetőek a dolgozók érdekei megjelenítőinek, amikor érdekütközés keletkezik.

-          Függetlenül attól,hogy a személyes egyeztetésekben részt vehetünk-e vagy nem-amelyen lennének előre vivő javaslataink, mint ahogyan a korábbi vezetés esetén ez be is bizonyosodott -, mivel számunkra fontos dolgozóink képviselete a bérfejlesztésekkel kapcsolatos petíciónkat már a múlt év december 10-én eljuttattuk Ónodi Szűcs Zoltán Államtitkár úrhoz.

-          A napokban megjelent híradások megdöbbentenek minket, mivel korábban úgy tűnt,hogy az egészségügyi államtitkárság is érzékeli, hogy jelenleg a szakdolgozók vannak a legsúlyosabb anyagi helyzetben, aminek következtében a szakdolgozói elvándorlás és pályaelhagyás felgyorsult, akik maradnak,azokra egyre nagyobb feladat hárul, ami még inkább segíti a kivándorlást, a pályaelhagyást, a kontraszelekciót, a kiégést a dolgozók között, aminek végső soron a beteg emberek látják kárát. A folyamat csak sürgős és jelentős beavatkozással állítható meg. Ezért a közszférában elindult életpályaintézkedésekhez hasonlóan egy több lépcsőben végrehajtott és jelentős béremeléssel lehetne eredményt elérni, ami nem lehet 50% alatti az első lépésben sem.

-          Úgy látjuk, hogy a szakszervezetünk által kitűzött cél,hogy a szakdolgozók elérjék az európai átlagos szakdolgozói bérek 60%-át, átlagosan a bruttó 300 000 Ft-ot ,egy 2 lépcsőben végre hajtott 50-50%-os bérfejlesztéssel lenne elérhető. Az orvosok bérelmaradása az európai átlagtól kisebb, és több lehetőségük is van jövedelmeik pótlására itthon is,pl. magánpraxis elindításával, időszakos külföldi munkavállalással, amivel sokan élnek is. Az ő esetükben az egyes csoportok közötti feszültségek oldására kell bérkorrekciókat végrehajtani, megszüntetni azt a visszás helyzetet, hogy a tapasztaltabb orvosok fizetése elmarad a kevesebb gyakorlatot szerzettekétől.

-           Nem riadunk vissza egyidejűleg attól sem, hogy a dolgozók teljesítményei alapján is történjen differenciálás,-a képzettségi szint, az elvégzett munka mennyisége és munkakörülmények mellett. A teljesítmények értékelésében a gyógyuló betegek visszajelzései legyenek a meghatározóak.

-          A magyar gazdaság fejlettségi szintje, jövedelemtermelő képessége a javasolt mértéknek az elérésére lehetőséget ad, a munkaerőpiaci folyamatok alapján ez sürgős kényszerűség. A rendszerből kilépetteket nem lehet rövid képzésekkel pótolni, hiszen a szakdolgozók esetén is egyre magasabbak a képzési követelmények, miközben a szakma folyamatosan veszt vonz erejéből a bérhelyzet,a lelki és fizikai terhelés, az erkölcsi megbecsülés hiánya, a folyamatos munkarend miatt. Miközben az egészségügyi dolgozók fizetéseinek a közszféra első helyén kellene állnia a valós munkavégzési feltételek, a magas képzettségi szint alapján,az egészségügyben és a szociális szférában dolgozók nettó keresetei az utolsók a sorban, ami elfogadhatatlan. És bár a munkafeltételek szempontjából a fekvőbetegellátásban dolgozók vannak a legkedvezőtlenebb helyzetben, a betegbiztonság az egészségügy egészséges működése szempontjából az alapellátásban, a szakrendelőkben, az egészségügyhöz szorosan kapcsolódó műszaki, gazdasági területen dolgozók bérhelyzetének javítása sem tűr halasztást.

-      Mindezen tények ismeretében megdöbbenve tapasztaltuk, hogy miközben többszázmilliárdos többletforrás bevonásáról szólnak a hírek, addig a jelenleg legkritikusabbnak tekinthető szakdolgozóknak mindössze pár ezer forintos béremelést szán a kormányzat Eközben számos nem életbevágó fejlesztés valósul meg, és 0 szaldós költségvetési hiányt tervez a Kormány, amire jelenleg semmi nem kényszeríti a döntéshozókat. A korábbi, 2012-ben bevezetett ágazati pótlék súlya teljesen elveszett, hiszen bevezetése óta a dolgozók munkaköri átsorolása, a minimálbér emelések növekménye az ágazati pótlékból levonásra került.

-      A béreknek nemcsak a mértékével, de az egészségügyben alkalmazott bérezési rendszerrel is elégedetlenek a dolgozók. A több tucatnyi féle módon megállapítható pótlékok nemcsak a dolgozók számára teszik áttekinthetetlenné, hogy ellenőrizni tudják a keresetük mértékének jogszerűségét, hanem az intézményi munkaügyi dolgozók sem látják át azt, így nagyon gyakran a dolgozók kárára számfejtik a béreket. Ez különösen világossá vált, amikor az új KIRA rendszerre történt igen nehezen az áttérés, jelentős részben az intézmények felkészületlensége miatt. A tárgyban hatályos törvény és kormányrendeletek nincsenek összhangban, és átláthatatlanok, és  a bérezéssel összefüggő kérésekben a tárcától se kaptunk még eddig világos válaszokat a feltett kérdéseinkre.Példa erre a múlt év végi 256/ 2013 kormányrendelet módosítása, miszerint az ágazati pótlékot be kellett volna építeni az alapbérekbe,ami sok helyen mostanáig sem történt meg.

-      A bérezési kérdésekben az intézmények ügyintézőinek a felkészítése sem várhat magára, és fontosnak tartjuk,hogy akormányzat által biztosított bérforintok el is jussanak a dolgozókhoz,ne valamilyen adósságlyukat tömjenek be az intézményeknél, mint ahogyan arra már volt példa.

-      Itt említeném meg, hogy a tárca nemcsak az elmaradt bérekkel adós, hanem a munkaidő csökkentésével is.Ma nincs olyan ágazat az egészségügyön kívül, ahol törvény által szabályozott módon lehet heti 72 órában foglalkoztatni az embereket,s mindezt éhbérért.

Mindezek alapján, egy egyszerűbb és könnyebben megérthető bérezési rendszer kidolgozását látjuk szükségesnek, melynek létrehozásában szívesen részt is vállalnánk, és a bérfejlesztés konkrét módja során is elsősorban az alapbérek emelését látjuk indokoltnak, mivel a dolgozók ezt értékelik, és értik meg leginkább. Ennek emelése egyébként számos pótlék emelését is magával vonja.

-          Úgy látjuk, hogy a szakdolgozói béremelésekre vonatkozó, jelenleg ismert tervek rendkívüli kiábrándultsággal töltik el a szakmához hű maradt munkatársakat, és egyre többen gondolkoznak azon, hogy elhagyják az egészségügyet.

-     A magyarok egészségügyi mutatói, és gyógyulási esélyei sokkal rosszabbak, mint Európa többi államában, ami összefügg az egészségügyben tapasztalható humán erőforrás válsággal. Ezért, ha a munkaerőhelyzet javítására,sürgősen nem kerül sor, akkora jelenlegi kormányt fogja terhelni az a felelősség, hogy bár tudatában van a helyzet súlyosságának, az indokoltnál évekkel korábban hagyja meghalni a magyar emberek ezreit, mivel nem tette meg azokat a lépéseket, amelyek a gyógyítók megtartásához, és a gyógyítás szükséges feltételeinek megteremtéséhez kellenek. Így viselni kell a felelősségét annak is, hogy hanyagul kezeli a rá bízott erőforrásokat is, mert az emberek gyógyítását addig halogatja, amikor az már sokkal drágább és a gyógyulás kilátásai rosszabbak.Ehhez a szakdolgozók és az egészségügy hátterét biztosító, az egészségügyben dolgozók körében 50-%-os bérfejlesztés az orvosok esetén az indokolatlan bérfeszültségek megszüntetése szükséges bérnöveléssel. Még ebben a kormányzati ciklusban el kell érni az uniós bérek 60%-ához való felzárkózást, mivel a magyar gazdasági mutatók már meg is haladják a 60%-os szintet. Ehhez a szakdolgozói körben további 50%-os bérfejlesztésre van szükség.

-      A bér-és jövedelemhelyzet mellett továbbra is aggasztónak tarjuk a kórházakban kialakult hűbéri viszonyokat, a vezetők által alkalmazott pökhendi bánásmódot, amelynek megszüntetésére szintén kérjük Miniszter Úrsürgős intézkedését.

Kérjük Miniszter Urat, hogy megfontolásainkat szíveskedjék figyelembe venni a bérfejlesztésre vonatkozó javaslatának kialakításakor, és azegészségügyet érintő intézkedéseinél.

A Független Egészségügyi Szakszervezet elnöksége nevében:

Dr Soós Adrianna

elnök

Szolidaritási Nyilatkozat

Szolidaritási Nyilatkozat a 2016. április 15-i Pedagógus tiltakozással

 

Mint azt korábban kinyilvánítottuk a Független Egészségügyi Szakszervezet szolidaritását fejezi ki a Pedagógusok tiltakozásával. A márciusi megmozduláson a szervezet részvételével is kifejeztük ezt.

Úgy gondoljuk, hogy a pedagógus szakszervezetektől ugyan eltérőek a céljaink, egyetemes érdekeinkben mégis hasonlóságok vannak. Jobb munkakörülményeket, megfelelő bérfeltételeket és törvényes keretek között meghatározott és betartott munkaidőt szeretnénk  elérni a „mieink” -esetünkben az egészségügyi dolgozók-  számára. Ahogy azt korábban is hangsúlyoztuk; „az egészségügyben a létfeltételekért küzdünk”, részvételünkkel ezekre a problémákra is szeretnénk felhívni a figyelmet.

A 2016. április 12-i 7. Országos küldöttgyűlésünkön,  egyhangú megállapodás értelmében, április 15.-én tagjaink a FESZ pólóiban, a FESZ lila szalagjainak valamint egyéni kitűzőinek feltűzésével szeretnék kifejezni tiltakozásukat az egészségügyben jellemző méltánytalanul alacsony bérek, magas munkaidő, és a biztonságos gyógyítás feltételeinek hiánya miatt.

 

A Független Egészségügyi Szakszervezet elnöksége

2016.04.12.

Technikai problémák

Kedves Tagok!

A honlap technikai problémák miatt nehézkesen fejleszthető. Javítása folyamatban van.

Addig is, a kedvezményekről és lehetőségekről a Facebook oldalunkon is találtok tájékoztatást.

Kérjük kísérjétek a Facebook tagságot is figyelemmel.

 

Köszönettel:

Csernik- Bóka Melinda

Kommunikációt koordináló alelnök

Válasz az EMMI közleményére

Önkéntes munka, mint a nemzeti konzultáció lehetősége az egészségügyben

A Független Egészségügyi Szakszervezet felhívta a Kormány tagjait, végezzenek önkéntes munkát az egészségügyi intézményekben annak érdekében, hogy jobban megismerjék az ott dolgozók áldozatos, nagy felelősséggel járó munkáját, a túlterhelést, a létszámhiányt, és a kórházak alul finanszírozottsága miatt kialakuló napi nehézségeket, amelyek a gyógyítást igen megnehezítik. Az EMMI hivatalos közleménye ezt a kezdeményezést felületesnek minősítette, és hangsúlyozta az egészségügyi fejlesztéseket, és a jelentős béremeléseket, amelyek az ágazatban megvalósultak.

Bár - főként az uniós pénzekből és emiatt területileg erősen egyenlőtlen megoszlásban - voltak infrastrukturális fejlesztések az egészségügyben és 2012-2013-ban volt bérfejlesztés is, azonban mindezek ellenére a bérek és a keresetek a humán egészségügyi ágazatban a legalacsonyabbak az egész közszférában és nemzetközi összehasonlításban is, miközben a folyamatos munkarend, az egészségügyi és pszichés kockázatok, a fizikai terhelés miatt az ágazatnak első helyen kellene állnia a rangsorban. Ez azonban messze nincs így.  Az alacsony  bérek, a  nagy munkaterhelés, a rossz munkafeltételek  miatt nagy számban kényszerülnek szerencsét próbálni külföldön ápolóink, orvosaink, és az egészségügyi munka hátterét biztosító műszaki és egészségügyi szakdolgozók.

A felhívásunk nyomán kiadott, a kialakult helyzetet továbbra is optimistán értékelő EMMI nyilatkozat is abban erősít meg bennünket, hogy a döntés előkészítők nem érzékelik kellő súllyal  a napi működés tarthatatlanságát. Pont ezért annyira fontos, hogy  a döntést hozók testközelből, közvetlen tapasztalás útján szembesüljenek az egészségügy területén uralkodó valós helyzettel, hogy személyesen győződjenek meg arról: a napi működés feltételeinek javítása, a dolgozók keresetének jelentős növelése, a gyógyításhoz szükséges feltételek biztosítása elengedhetetlen, és mindenekelőtt elodázhatatlan.

A tárca helyzetértékelését az sem segíti, hogy  bár törvényesen lenne módja az érdekvédelmi szervezetek szélesebb körével konzultációt folytatni, ezt csak az általa kiválasztott szervezetekkel teszi meg,  így számos, a dolgozókat érintő problémáról nincs tudomása, nincs módja egyeztetni a valós helyzetről, a szükséges lépésekről.

 

A Független Egészségügyi Szakszervezet elnöksége

 

2016.02.27.

Felhívás Minisztereknek

Felhívás Magyarország Kormányának

 

 

Tisztelt Miniszterelnök Úr, Miniszter Urak, Államtitkár Asszonyok! Államtitkár Urak!

 

Segítségért fordulunk Önökhöz!

Hosszabb ideje próbáljuk felhívni az ország döntéshozóinak figyelmét az egészségügyben uralkodó áldatlan állapotokra, a túlterhelésre, a munkaerőhiányra, melyek leginkább az anyagi, erkölcsi megbecsülés hiányára vezethetőek vissza. Talán azért nem született még érdemi béremelésről döntés az egészségügyi ágazatban, mivel Önök nem érzékelik eléggé súlyosnak a jelenlegi helyzetet, hiszen Hála Istennek ritkábban betegek, vagy ha azok, akkor kiemelt egészségügyi ellátásban részesülnek itthon vagy külföldön.

Annak érdekében, hogy jobban megismerhessék az egészségügyi intézményekben kialakult állapotokat, felkérjük Önöket, végezzenek legalább néhány napon át önkéntes munkát orvosaink, szakápolóink, beteghordóink, vagy más területen az egészségügyben dolgozóink mellett. Erre a jelenlegi törvény lehetőséget biztosít. /2003.évi LXXXIV.tv17.§/ Ezzel átmenetileg csökkenthetnék a dolgozóink leterheltségét, ami különösen most az influenzajárvány idején, mely dolgozókat, betegeket egyaránt érint, igen hasznos volna. Másrészt az önkéntes munka a Nemzeti Konzultáció új formájára adna lehetőséget, mivel mind a dolgozókkal, mind a betegekkel el lehetne beszélgetni a betegellátás nehézségeiről. Meggyőződésünk, hogy az e fajta tapasztalatszerzés mindennél jobban meggyőzné Önöket arról, hogy nincs életbevágóbb ügy, mint a gyógyítás feltételeinek javítása, a dolgozók jobb anyagi megbecsülésével, a tárgyi feltételek javításával.

Egyben kérjük Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán Államtitkár Urat, biztosítsa a tisztelt kormánytagok, államtitkárok számára az egészségügyi államtitkárság által felügyelt közkórházakban az önkéntes munkához szükséges felkészítést és tárgyi feltételeket.

A Független Egészségügyi Szakszervezet tagjai számítanak az Önök munkájára mindazon több mint száz szervezetnél, ahol jelen vagyunk, és segíteni fogják Önöket az önkéntes munkájuk során.  Bízunk abban is, hogy kezdeményezésünk elfogadása példamutató lesz az országgyűlési képviselők számára, akiket szintén szándékunkban áll hasonló kéréssel megkeresni.

Intézményeink listája jelen felhívás mellékletében és honlapunkon www.fesz.eu alapszervezetek menüpontjában is megtalálható.

Jelentkezésüket a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.com e-mail címen vagy az 1-794-70-27 telefonszámon várjuk.

 

Budapest, 2016. február 22.  A Független Egészségügyi Szakszervezet Elnöksége 

Sajtóközlemény

Mennyi bér jár az egészségügyi szakdolgozóknak?

A Független Egészségügyi Szakszervezet közleménye a dolgozókat megillető bérnövelésről

 

A közel múltban számos sajtóorgánumban megjelent az EMMI felelős vezetőinek nyilatkozata arról, hogy az egészségügyi ágazatban 44 000 szakdolgozó béremelésben részesül, melyet a 2016. év januári bérekkel együtt, tehát február 10-ig megkapnak.

Szakszervezetünk 2016 januárjában folyamatosan érdeklődött a dolgozók között, hogy megtörtént-e a bérek átsorolása, hiszen értelmezésünk szerint a béremelésről a 2015.XII.23-án hatályba lépett256/2013./VII.5./ Kormány rendelet 9 §-a rendelkezik.  Ennek értelmében a rendeletben meghatározott egészségügyi intézményekben, az egészségügyi tevékenységet végzőket megillető béreket és rendszeres pótlék vagy pótlékok összegét a rendelet 5.mellékletében meghatározott összeggel meg kell emelni. Ezek az összegek a munkatapasztalattól és a képzettségtől függnek. Ez az emelés a nyilatkozatok szerint a korábbi ágazati pótlék alapbéresítését jelenti, amely így alapjává válik az ügyelet-i,műszak, és egyéb munkahelyi pótlékoknak.

A béremelések bázisa a 2015.december 1-én hatályos jogszabályok és a munkaszerződés alapján meghatározott alapbér. A 2015.decemberében a kötelező minimálbér 105 000Ft, a szakmai bérminimum 122 000 Ft volt, illetve a magasabb szakképzettséggel,gyakorlattal rendelkező munkatársak szerződés szerinti alapbére ennél magasabb volt.A megemelt bér 2015.január 1-től illeti meg a dolgozókat, és ezt az egész évre járó összeget egyszeri bérkiegészítésként szintén meg kellett volna kapni a januári fizetésekkel együtt.A jogszabályban foglaltak és a tárca nyilatkozatai ellenére mindez ideig a dolgozók azt jelezték vissza a szakszervezetnek, hogy egy fillérrel sem kaptak többet a korábbi fizetésüknél.

A sürgős bérintézkedés annál is inkább fontos, merta 2012 bérintézkedés óta az egészségügyi szakdolgozók bére befagyasztásra került, a mindenkori minimálbéremeléseket, a  3 évenként esedékes átsorolásokat sem kapták meg , csak papíron, azokat a munkáltatók levonták az ágazati pótlékból. Így állt elő az a szégyenteljes állapot, hogy az egészségügyben a szakdolgozók keresete  maa legalacsonyabb  a közszférában .

A Független Egészségügyi Szakszervezet levélben fordult Balog Zoltán miniszter úrhoz, hogy sürgősen intézkedjen, a dolgozókat a jogszabályban foglaltak szerint megillető béremelés végrehajtása érdekében.

Kezdeményezzük,hogy a tárca mielőbb egyeztessen szakszervezetünkkel az intézkedés végrehajtásáról  ésa dolgozók megfelelő tájékoztatásáról. A jelenleg tapasztalható ellentmondó minisztériumi megszólalások sürgős tisztását igényelnek. Az egyeztetést szükségessé teszi továbbá az intézmények bonyolult, nehezen átlátható bérbesorolási gyakorlata, a vonatkozó jogszabályok komplikált nyelvezete,  amelyek miatt a dolgozókat számos hátrány érheti.

 

A FESZ elnöksége

Szolidaritási Nyilatkozat

A Független Egészségügyi Szakszervezet szolidaritását fejezi ki a Pedagógus Szakszervezet törekvései mellett. Megértjük az életpálya modellel, és a központosítással kapcsolatos aggályaikat. Számos törekvésükkel egyetértünk, és különösen támogatandónak tartjuk azt az igényüket, hogy a megkérdezésük nélkül ne változtassák meg a tananyagot, az oktatási módszereket, és ne a fejük felett döntsenek a saját és a gyerekek sorsáról.  

A jelen közoktatásában fásult, ideges, elkeseredett pedagógusokkal és a végtelenségig leterhelt, fáradt, gyermekkoruktól megfosztott tanulókkal találkozunk. Ez sok esetben akár az egészségi állapotra és a családi légkörre is kihat. Az állami elvárásoknak és szabályozásoknak nem tudnak az intézmények eleget tenni, mert vagy eszközhiánnyal küzdenek, vagy finanszírozási nehézségeik vannak, és a munkaerő kapacitás is csökken a (nem túl vonzó) pedagógus életpálya modell bevezetésének ellenére.

Ezek a problémák nem állhatnak a felnövekvő generációk megfelelő képzésének útjába, és nem rombolhatják le a magyar közoktatás jó hírét. Szükségesnek látjuk a változtatásokat az érdekképviseletekkel és az érintettekkel való egyeztetés mellett. Gyermekeink jövője, és ezáltal társadalmunk jövője a tét. A mai problémák mellett senki nem mehet el szótlanul, ezért értékesnek és követendőnek  tartjuk a pedagógusok kitartását, és azt a példaértékű küzdőszellemet, amivel kiállnak az ország elé a számukra fontos célok elérése érdekében. Minden érdekképviseletnek ilyen erőt és lendületet kívánunk!

 

A Független Egészségügyi Szakszervezet elnöksége

Csatlakozzatok!

„Sok lúd, disznót győz” tartja a mondás. Nos mi fehérek is vagyunk, „gágogni” is tudunk, ha arról van szó, hogy panaszkodni kell. És bár nem tollas a hátunk, azért a „V” alakban való repülést gyakorolhatnánk. Nem arra gondolok, hogy rúgassuk ki magunkat a munkahelyünkről, hanem, hogy együtt szárnyalva még a zord viharokat is le tudjuk győzni. 
Aki hisz ebben az eszmében, vagy csak egyedül érzi magát a munkáltatóval való harcában, vagy épp többeket ismer akik ugyanabban a „rossz” cipőben járnak, az csatlakozzon hozzánk a Független Egészségügyi Szakszervezet hez! Tagjainknak több ízben harcoltuk már ki a kedvezőbb munkahelyi besorolást, a törvényi előírásoknak megfelelő feltételeket, stb.
Nem várhatja el senki, hogy a munkátok elvégzése mellett még a jogszabályokban is elmélyedjetek. Harcedzett „vezérlúdjaink” már átrágták magukat ezeken az útvesztőkön, megvívtak már jó néhány csatát és készséggel állnak bajtársaik rendelkezésére, akár egy jó szó erejéig is!! :D

Összefoglaló

Összefoglaló 2016.01.07.
Konzultáció a Szociális Államtitkárságon

A Független Egészségügyi Szakszervezet felkérésére, 2016. január 7-én a szociális államtitkárság nevében, Nyitrai Imre helyettes államtitkár úr fogadta a képviselőinket, Dr. Soós Adrianna elnök, és Nagy Ildikó szociális területet koordináló alelnök személyében.

 

A bemutatkozó látogatáson ismertettük a makro- és makroszintű érdekvédelmi törekvéseinket, a béreket illetően a már ismert célkitűzéseinket, miszerint a gazdaság teljesítőképességéhez kell igazítani a szociális ágazatban dolgozók bérét, ami a gyakorlatban azt jelenti,hogy ha az EU átlaghoz viszonyított hazai GDP 60 %, akkor a bérek is érjék el az EU azonos ágazatában dolgozók bérének 60 %-át.

 

Egyetértés volt abban, hogy a közelmúlt pótlékai csak tűzoltásra voltak elegendőek, ami a belső elvándorlást visszafogta, de a külföldre irányulót nem képes kezelni. A megbeszélés során felhívtuk a figyelmet arra, hogy a kjt-ben szerepel, hogy a bér arányok kialakításánál, a képzettség, és a munkatapasztalat mellett a munkavégzés feltételeiben, a lelki, fizikai terhelésben levő különbségeket, a munkarendet is figyelembe kell venni, amely feltételek a szociális ágazatban a közszférán belül halmozottan vannak jelen. Ezt is figyelembe véve a bérintézkedések ellenére is a leghátrányosabb ágazatok ma a szociális szféra és az egészségügyi ágazat, és mindkét ágazatban dolgozókra igen erős elszívó hatás érvényesül az európai országok országai részéről.

 

Kértük, hogy bekapcsolódhassunk az ágazatot érintő döntések előkészítésébe, így a Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum (SZÁÉF) munkájába is, mivel ez a platform a Szociális Ágazati Sztrájkbizottság (SZÁSZ) követeléseinek a megvalósulásaként lett létrehozva, melynek akkor aktív tagjai voltunk. Helyettes Államtitkár úr tájékoztatott minket, hogy a SZÁÉF-ben lévő 3 reprezentatív szakszervezet döntése szerint, nem kívánnak további érdekvédelmi szervezeteket bevonni a fórumba.

Kifejtettük, hogy ebben az esetben aggályaink vannak a SZÁÉF-et illetően, mivel nincs képviselve az ágazat nagyobb része. Tudomásunk szerint szociális ágazati reprezentatív szakszervezetek, csupán szak-, illetve alágazati szinten reprezentatívak, ami az ágazat egészét tekintve egy szűk réteget ölel fel, úgymint a javítóintézeti pedagógusokat – akik pedagógus bértábla szerint kapják az illetményt,- a szociális igazgatásban lévő köztisztviselőket,- akik a köztisztviselői bértábla szerint díjazottak, valamint a bölcsődei dolgozókat, akik részben szintén pedagógus béreket kapnak. A SZÁÉF jelenlegi tagjai között nincs, aki az utcai szociális munkát végzőket, a szociális intézményi ellátásban, házi segítségnyújtásban, családsegítőkben stb. dolgozókat képviselné.

Helyettes Államtitkár úr ismertette, hogy szándékuk van a SZÁÉF mellett egy szociális kerekasztal összehívására, ahol az ágazat résztvevői rendszerességgel kifejthetik majd a véleményeiket, javaslatokat tehetnek. Ígéretet tett arra nézve, hogy a FESZ meghívást kap ezekre.
A konzultációkérő levelünkre reagálva, - melyben több az ágazatot érintő problémát felvetettünk, -

elmondta, hogy nagy része az életpálya modellel lesz megoldható, felajánlva a munkacsoportokban az ismételt részvételünk lehetőségét.

Kértük Helyettes Államtitkár Urat, hogy a fenntartott intézmények vezetői felé tolmácsolja azt a fenntartói elvárást, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelő kapcsolatot tartsanak a szakszervezettel, és a munkavállalókkal való kapcsolatot is a humánus kommunikáció jellemezze, és ne legyen hátrány a szakszervezetben való részvétel.

Felvetettük még a kiegészítő pótlékok kifizetésével kapcsolatos anomáliákat, és a KIR rendszer bevezetésével kapcsolatos dolgozói panaszokat is, melynek részleteit írásban is ismertetjük.

 

A rendelkezésre álló idő rövidsége miatt pár aktuális kérdést nem tudtunk tárgyalni, de jeleztük, hogy elektronikusan megküldjük az észrevételeinket ezekben a témákban is, melyek a következők:

  • pótléktáblák – pótlékok kifizetése körüli anomáliák
  • szociális ágazati bértábla aránytalanságai, hibái? - újabb félreértések adódhatnak
  • bérkompenzációs rendelet, évek óta kihagyja az átvett szociális intézményben dolgozókat
  • bankkártya pénzek
  • szakszervezetek – állami fenntartók viszonya

 

Készítette:

Nagy Ildikó

(Szociális területet koordináló alelnök)

FESZ 2015- Évértékelő.

Az év vége sok helyen a számadás napja. A 2011-ben alakult Független Egészségügyi Szakszervezet mozgalmas, tevékeny, de konfliktusoktól sem mentes évet tudhat maga mögött. A szervezet szerepe kettős:

·         mint országos ágazati érdekvédelmi szervezet az országos fórumokon, ágazati egyeztetéseken képviseli, nemcsak a tagjainak, hanem az ágazat egészében dolgozó mintegy 170 000 embernek az érdekeit,

·         egyben munkahelyi érdekvédelmi feladatokat is ellát, tehát a konkrét munkahelyeken felmerülő problémákban is segítséget nyújt alapszervezeteinek és egyéni tagjainak.

Alapvető küldetésünknek a dolgozók munkaviszonyból eredő érdekvédelmének, számos kezdeményezésünkkel és folyamatos munkával próbáltunk eleget tenni. Voltak eredmények, de nem dőlhetünk hátra. A minimálbérek és szakmai bérminimumok emelésének mértéke magasabb, mint az infláció várható mértéke, ez az ágazatban dolgozók csaknem 40%-át érinti. A szociális ágazatban sajnos nem a dolgozók teljes körét érintően,de újabb bérkiegészítésről döntött a kormány, melyet a kompenzáció számításánál szerencsére figyelmen kívül kell hagyni. A folyamat 2016-ban folyatódik. Ennek következtében a szociális ágazatban a szakképzett dolgozók már érzékelhető jövedelem növekedésben részesülhetnek. Reméljük, hogy ez csak a folyamat kezdete, hiszen a lemaradás így is óriási. Az ágazatban elindult a szociális párbeszéd,és az életpálya modell kidolgozása is. Döntés született arról, hogy a munkaközi szünet a munkaidő részévé váljon. Különösen a házi beteg gondozásban dolgozókat érinti az a változás,hogy a munkaidő részévé válik az első gondozotthoz való látogatás utazásiideje is.

Az egészségügyben az eredmények szerényebbek. Csökkent a munkaidőkeret időtartama, így már nem kell 6 hónapot várni a túlmunka ellenértékének kifizetésére. Az egészségügyi kiegészítő juttatás- a korábbi évektől eltérően- bekerült a pótlék alapok közé, így a több műszakban dolgozók, illetve egyéb pótlékokra jogosultak esetén a 2012-évi bérintézkedés révén kapott összeget is figyelembe kell venni a tényleges kereset kiszámításánál. A rezidensek, fiatal szakorvosok, és a családi orvosok jövedelemhelyzetét érintő kedvező intézkedések is történtek. Ezek az intézkedések azonban nem voltak teljes körűek, és az ágazatban dolgozók igen széles köre évek óta semmilyen bérintézkedésben nem részesült, annak ellenére, hogy a munkavállalók és érdekképviseleteik rendszeresen megfogalmazták az erre vonatkozó elvárásokat. Mindezeket figyelembe véve határoztuk meg követeléseinket a következő évekre, melyet teljes terjedelmében közzé teszünk.

Az érdekvédelemben alkalmazott és tagjaink által támogatott módszerek alapelvei: legyenek törvényesek, és demokratikusak, csak olyan érdekvédelmi módszereket fogadunk el, amelyeket a tagságunk támogat. A gyakorlatban a várható hatás, a ráfordítások, és a várható támogatottság, részvétel is fontos mérlegelendő tényező.  A módszerekben igen sokszínű évet tudhatunk magunk mögött. Részesei voltunk a Szociális Terület helyzetének javításáért létrejött sztrájkbizottságnak, és  az ágazat érdekében folytatott ágazati egyeztető tárgyalásoknak. A FESZ szervezője és aktív részt vevője volt azoknak az utcai tüntetéseknek, melyek a tárgyalásokat mintegy kiegészítve érzékelhető javulást eredményeztek sok, a szociális területen dolgozó munkatárs helyzetében.

Igen jelentős szervezést, és együttműködést igényelt a tavasszal szervezett tüntetés, ahol a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarával is egyeztetve több ezer egészségügyi dolgozót érintő utcai demonstráció megszervezésére került sor. Ebben a FESZ igen aktív szerepet játszott, együttműködve az egészségügyi helyzet javítása érdekben összefogó akciószövetséggel. A későbbi, nyári tüntetésben szintén igen jelentős szervező szerepünk volt, ezen a konföderációk vezetői, és a FESZ által meghívott  európai közalkalmazotti szakszervezeti konföderáció (EUROFEDOP) vezetője is részt vett. Ezt követte a szegény kórház akciónk, amelyben sok szakszervezeti tagunk vett részt. Az elmúlt napokban zajlott az a tüntetés, ahol újra megfogalmaztuk követeléseinket az ágazatban dolgozók érdekében. Kisebb létszámot érintett az a megmozdulás, ahol a fekete ruhás nővér kezdeményezése mögé állva, biztosítottuk a tüntetéshez szükséges tárgyi feltételeket, és mozgósítottuk tagjainkat a részvételre a Normafánál.

Több kezdeményezésünk volt az Európai Bizottság irányába, annak érdekében, hogy az EU kárpótolja Magyarországot azért a veszteségért, amit a magyar emberek adóforintjaiból a külföldön dolgozó szakemberek képzésére fordítottunk, mivel ők nem itthon hasznosítják ezt a tudást. Ezen a téren nemzetközi szintű összefogást is elindítottunk a donor országokkal.

A munkahelyeken is számos konkrét, a dolgozókat érintő ügyben jártunk el. Segítettünk a kollektív szerződések megkötésében, helyi munkaügyi problémák megoldásában, ugyanúgy mint a gyermekek üdültetésében, a karácsonyra való felkészülésben, helyi közösségi rendezvények szervezésében. Tagjaink számára kedvező tagsági kártya kibocsátására került sor a Munkástanácsok Országos Szövetségével együttműködésben, amelyekhez számos vásárlási kedvezmény járul, a tagdíjaknál magasabb megtakarításokat is eredményezve az igénybe vevők számára.

A szervezettségünkről elmondhatjuk, hogy sokan vagyunk, de nem elegen. A 2017-es reprezentációs mérésekre el kell érnünk, hogy reprezentatívak legyünk ágazati, de legalább szakágazati szinten. Erre jó alapunk van, hiszen taglétszámunk évek óta nő, és reméljük, ez a tendencia folytatódik. Számos intézményben tagjaink száma meghaladja a dolgozók 10%-át, így jogosultak vagyunk kollektív szerződés kötésére.

A szervezetben viharos változások zajlottak ebben az évben, amely tagjainkat sem hagyta érintetlenül. A változásokhoz, mint ahogyan erről már többször írtunk, a munkamódszerek, a szervezet képviselete, a másokkal való együttműködés kérdésében kialakult nézetkülönbségek, a szervezet működtetésében bekövetkezett jogi, szervezeti hibák, adminisztratív  problémák vezettek. Tekintve, hogy az egyik nem rég alakult civil mozgalom vezetője minden lehetséges alkalmat megragad, hogy szervezetünket  negatív színben tüntesse fel, és nem riad vissza valótlan  állításoktól sem, tagjaink elvárásainak is eleget téve néhány tévhitet szeretnék eloszlatni:

1.A szervezet 2011-ben alakult, nem 2015-ben, és az elmúlt  években is számos sikeres akciót tudhat magáénak, pl. a 2012-ben megvalósult béremelésben kiemelt szerepünk volt,  aminek eredményeként a közszférában addigi 19. helyről 13 .helyre lépett előre az ágazat. Igaz azóta romlott a relatív helyzet, de azon vagyunk, hogy ez ne maradjon így.

2.Szakszervezetünknek számos munkahelyen nagy létszámú alapszervezetei voltak és vannak, ezekben az intézményekben a munkánkat a dolgozók jól ismerik.  Az eredményes érdekképviseletet éppen a reprezentatív taglétszámmal honorálják.

3. Ami a fekete ruhás nővérrel kapcsolatos viszonyt illeti:

·         Sándor Mária  számos ügyben kapott segítséget a FESZ-től, pl. jogi képviselet a munkahelyi, illetve a MESZK-kel kapcsolatos ügyekben.

·         A tavaszi és nyári megmozdulásokat nem ő szervezte, mint ahogyan a szegény kórházat, vagy több vidéki rendezvényt  sem, hanem a FESZ  tagjai, vezetői, ugyanakkor ő igen fontos fellépési lehetőséget kapott ezeken a rendezvényeken, ezzel is képviselhette az ügyeket (és saját magát).

·         A FESZ-be való belépési nyilatkozatát ő vonta vissza, és senki sem zárta onnan ki sem őt, sem a többi jelentkezőt. Aki visszavonta a jelentkezését, saját döntése alapján tette, a FESZ egyetlen esetben sem kezdeményezett kizárást. Mihelyst nyilvánvalóvá vált az előző vezetőség figyelmetlensége, az újonnan megválasztott elnökség orvosolta a hiányosságot, és minden jelentkező felvételre került. Emberileg sem tarjuk korrektnek, hogy egy olyan szervezetet és embereket  támadjon valaki , amely hónapokon át mellette állt, még akkor sem ha most más utat választott magának, amihez sok sikert kívánunk.

·         A tavaszi-nyári rendezvények kapcsán jelentősen bővült a tagság, és ebben Sándor Máriának is volt szerepe, azonban az egészségügy iránti közfigyelem felértékelődése több tényező együttes hatása, nem sajátítható ki senki által. A FESZ tagjainak 90%-át azok alkotják, akik már ezt megelőzően léptek be a szervezetbe, és az elmúlt 1-2 hónapban is nőtt a létszámunk.

·         Méltatlan eljárásnak tartjuk  azok munkáját a nyilvánosság előtt sorozatosan lekezelni, kritizálni, akik önzetlenül, a rivaldafényből kimaradva munkálkodnak nap, mint nap az egészségügyben dolgozók helyzetének javításáért, csak azért, mert más módon képzelik el az érdekvédelmet, mert nem akarják, vagy nem engedhetik  meg maguknak azt, hogy elhagyják az állásukat, vagy mert be akarják tartani a törvényeket, és mert párt független módon kívánnak tevékenykedni.

 

Az, hogy az egészségügyben változások szükségesek, nem vitatható, ennek elérését sokrétű és összehangolt fellépések segíthetik, amiben természetesen az egyes személyeknek és a médiának is  szerepevan. Egymás munkájának a lebecsülése azonban biztosan nem segíti a közös célok elérését.

A FÜGGETLEN EGÉSZSÉGÜGYI  SZAKSZERVEZET tagjai nevében azt is tudatosítani kívánjuk a nyilvánosság előtt, hogy az elérhető  eredményeknek  nemcsak a partnerek gyenge fogadókészsége, vagy az érdekvédelmet olykor megosztó megnyilvánulások szabnak határt, hanem az a tény is, hogyszakszervezetünkben mind a munkahelyi, mind az országos tisztségviselők  önkéntes módon, mindenféle térítés nélkül, nagy többségükben munkaidőn kívül végzik  az érdekvédelmi tevékenységet. Tisztségviselőinknek a munkahelyükön is helyt kell állniuk, megalázóan alacsony jövedelmüket- éppen a munkaidőn túl végzett érdekvédelmi tevékenység miatt- nem tudják többlet munkával kiegészíteni. Az alacsony bérek miatt a tagdíj mértéke is igen alacsony, ami szintén határt szab az akcióknak. A jövő évbenmindazonáltal  újérdekvédelmi szolgáltatások elindítását tervezzük, hogy jobban segíthessük tagjainkat és a nem tag munkatársakatis a munkahelyi problémák megoldásában.

Az év végi rövid értékelést lezárva mondok köszönetet mindazoknak az érdekvédelemben tevékeny tagjainknak,tisztségviselőinknek, akik szabadidejük feláldozásával vállaltak részt nemcsak magukért,hanem a többiekért az érdekvédelemben,részt vettek a rendezvényeken,akik, ha szükséges, bátran kiállnak a munkatársakért a munkahelyi vezetőkkel szemben is, vállalva az a munkahelyi konfliktus kockázatát, a vezetők nem tetszését. Köszönöm a tagjainknak, hogy felismerve az érdekvédelem fontosságát, és bízva az érdekvédelmi háló biztonságában tagjaink maradtak, és bíznak bennünk.

Kiemelt Tisztelet azoknak, akik  mindennapi munkájukkal  állnak helyt nap, mint nap a betegágyak mellett és a rendelőintézetekben, gondoskodnak az elesettekről, az idősekről, függetlenül attól, hogy ők maguk szót emelnek-e  a helyzetük tarthatatlansága miatt, vagy másokra bízzák azt.

Azegészségügyben kialakult foglalkoztatási krízis változásért kiált, melyet több egymásra épülő intézkedéssel lehet orvosolni, melyben a legsürgősebb a dolgozók több lépésben történő jelentős béremelése. Első lépésként 50%-os mértékű béremelést igénylünk, mely követelésünket  a december 14-i tüntetésünkön megfogalmazott petíciónkban átadtunk Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter úrnak, Kövér Lászlónak az Országgyűlés elnökének, Ónodi Szűcs Zoltán és Czibere Károly államtitkár uraknak és a Parlamentben megválasztott politikai pártok képviselőinek,hiszen a béremelésre vonatkozó forrásokról az Országgyűlés dönt. Legnagyobb befolyása a döntésre a Kormánynak, és a mögötte álló parlamenti többségnek van, a megoldást ezért elsősorban tőlük várjuk.

2015. 12. 14. Csendes, Békés Demonstráció

A hideg téli hétfő sem szegte kedvét baráti létszámban megjelent tagjainknak, akik 12:30 körül kezdtek megérkezni a József Nádor térre. Így szinte családi hangulatban kezdetét vehette csendes-békés demonstrációnk az egészségügyi dolgozókért, értünk, értetek. 


Figyelemfelkeltő sétánk sikeresen lezajlott, melynek során karácsonyi csomag formájában petíciót nyújtottunk át az egészségügyi  és a szociális szféra helyzetének alakításában meghatározó szerepet betöltő Varga Mihály  és Lázár János miniszter uraknak, Kövér László házelnök úrnak. Az Országgyűlési Irodaház előtt  a megjelent parlamenti frakcióvezetőknek,illetve a képviseletükben megjelent személyeknek. A petíciót továbbá átadtuk a szociális ügyekért felelős Czibere Károly államtitkár úrnak. Az Egészségügyi Államtitkárság előtt személyesen megtisztelt minket Ónodi Szűcs Zoltán államtitkár úr aki az egészségügyi szakterületért felelős, így szóban is meg tudtuk erősíteni, hogy támogatunk minden olyan törekvést , ami a betegellátás javítását szolgálja, de ezek között a dolgozók anyagi helyzetének javítása nem odázható.

 

Karácsonyi csomagunkban a petíció mellett átnyújtottunk:
- egy asztali naptárat, melynek minden hónapján egy-egy az egészségüggyel kapcsolatos 2015. évi tényállás szerepel, fotókkal illusztrálva, hogy minden hónapban emlékeztessük őket a megoldandó problémákra. (Talán jövőre már egy olyan naptárat kaphatnak, amiben az összes kép a megoldást fogja ábrázolni) :)

- és egy „kupont”, ami a 2015. évi átlagjövedelmünk 1%-át, 3643 Ft-ot jelképezte.

 

A petíciónk összefoglalva:

Mivel a magyar egészségügyi és szociális szférában a szakdolgozók  bérei a fejlett országok között az utolsó helyen állnak, és a közszférában is a legmostohább a helyzetük, igen jelentős, mintegy 100%-os bérnövelésre lenne szükség a következő években, hogy biztosítható legyen az ágazatban dolgozók számára, hogy a törvényes munkaidő alatt megkeresett jövedelmükből meg tudjanak élni és, hogy a bérek arányban legyenek országunk Nemzeti Jövedelem terén elért teljesítményével. Különösen fontosnak látjuk ezt a szakdolgozók esetén, akik az ágazat legkiszolgáltatottabb munkavállalói.

Szükségesnek tartjuk a paraszolvencia megszüntetését, mivel amíg az létezik, lehetetlen a társadalmat az egészségügyi dolgozók mellé állítani a hálapénzzel kapcsolatos téves nézetek miatt.

Kértük a különleges elbánást jelentő VIP listák megszüntetését, mivel csak így érhető el,hogy a kormányzati vezetők és a politikusok is reális képet nyerjenek az egészségügyi ellátásban jellemző  valós helyzetről.

Kértük a kormányzat ráhatását, hogy összefogva más hasonló országok kormányaival,kérjenek ellentételezést azon szakemberek képzésének költségeinek fejében, akiket a mi adóforintjainkból képeztünk ki, de más országok állampolgárai látják hasznukat.

Arra is felhívtuk a figyelmet, hogy az intézmények egy részében nemcsak a túlterhelés, az alacsony fizetések, de a dolgozók számára a nem megfelelő bánásmód is elfogadhatatlan. Ezért kérjük,hogy az intézmények vezetőinek kiválasztásánál, a vezetők munkájának értékelésénél legyen szempont az is, milyen munkahelyi légkört tudnak kialakítani,hogyan bánnak a dolgozókkal.

 

Sétánk során jó érzéssel tapasztaltuk a járókelők együttérzését, kedvességét. És talán mindenkinek szereztünk egy apró örömöt a szétosztott kártyanaptárral, mellyel "Egészséges új évet" kívántunk 2016-os esztendőre.

 

Reméljük, hogy a következő években egyre többet tudunk tenni a magyar egészségügy érdekében, a Ti érdeketekben, és bebizonyosodhat számotokra is, hogy érdemes egy ilyen szakszervezethez tartozni.

Kellemes karácsonyt és boldog új évet kívánunk mindenkinek!

 

A Független Egészségügyi Szakszervezet elnöksége

 

HírlevélHTML formátum?

Joomla Extensions powered by Joobi

Szövetségeink

Partnereink

Látogatottság

Website counter