Fontos információ!

Munkajogi kérdésekkel, panaszokkal fordulhattok hozzánk több csatornán keresztül is. Viszont pár dologgal nagyban meggyorsíthatjátok az ügyintézést, a válaszadást.

Kérjük, olvassátok el erről szóló írásunkat itt: fesz.eu/erdekvedelem


Érdekvédelem

Kedves Kollégák!

Közismert, hogy a FESZ honlapjára, a FESZ Facebook oldalára és a feszjogvedelem@gmail.hu  címekre fordulhattok munkajogi kérdésekkel, panaszokkal, amelyekre a FESZ elnöke, dr. Soós Adrianna vagy jogászunk Rózsáné dr. Lupkovics Mariann válaszol.

Többször előfordul, hogy fáradságos munkával leszkennelt, vagy lemásolt iratokat, bizonyítvány-, oklevél-másolatokat küldtök, de a legfontosabb iratot, a munkaszerződéseteket külön kell kérni, pedig enélkül nem tudunk jogszerű választ adni (pl. a besorolásokról szóló panaszok esetében a munkaszerződésben rögzített fokozat, illetve a munkaszerződés többi adata is rendkívül fontos jogi tény).

Azt is többször tapasztaltuk, hogy a beküldött dokumentumokból nem derül ki semmi, nem lehet okot találni a munkáltató és szakszervezeti tagunk álláspontja közötti eltérésre, mert kollégánk nem kérdezte meg a munkáltatótól (vagy a bérosztályon, a HR-en, a személyzeti osztályon stb.), a döntés okát (pl. hogy nem tévedés történt, hanem a 2021. március 1-jétől hatályos szabályok szerint valamely munkaviszonyt már nem lehet beszámítani az egészségügyi szolgálati jogviszonyba.)

Ezek miatt arra kérjük a hozzánk kérdéssel, panasszal fordulóktól, hogy munkaszerződésüket mindig küldjék meg, és mindig kérdezzék meg, hogy miért döntött úgy a munkáltató, ahogy döntött. Persze, ha nincs válasz, akkor azt megkifogásoljuk a munkáltató vezetőjénél.

És még egy: kérdésekre, panaszra választ csak azon kollégáknak tudunk adni, akik legalább három hónapja a FESZ tagjai, és eleget tettek tagdíjfizetési kötelezettségüknek.

Budapest, 2022. október 21.

Rajtatok múlik mit érhettek el a jövőben!

Kedves Munkatársaink!

Legfőbb feladatunknak a Ti érdekeiteknek a védelmét tartjuk, hogy tisztességes jövedelemhez jussatok, és emberhez méltó munkakörülmények közt, felelősséggel végezhessétek munkátokat!

Az érdekvédelem menüpont alatt azokról a lépésekről tudósítunk Benneteket, amelyeket kifejezetten e cél érdekében teszünk, tettünk. Láthatjátok azokat a leveleket, amit a minisztériumoknak, kormánynak írunk, ha országos változásokat akarunk, beszámolunk a sajtón keresztül történő lépéseinkről, és mindazokról a nyomás gyakorlási módszerekről, amelyek ahhoz kellenek, hogy megtörténjenek a szükséges változások a kormányzati intézkedésekben és a konkrét munkahelyeken.

A napokban többen megkaptátok a szeptemberi bérkiegészítéseket, a beígért bértáblának megfelelően. Bár sokan azok közül, akik részesültek emelésben sem felhőtlenül tudnak ennek örülni a mértékek és az arányok miatt, azonban még rosszabb azoknak, akik egyáltalán nem részesültek ebben. Az ő érdekükben további lépéseket teszünk, és nem nyugszunk bele, ebbe az aránytalan elosztásba. Azok az érdekképviseletek, akik ott voltak, nem tudom hogyan hagyhatták ezt!

A szakszervezet ereje a tagság létszámán múlik!

Ahhoz, hogy egy szervezet részese legyen az országos ágazati, vagy szakágazati, vagy a munkáltatói egyeztetéseknek az ott dolgozók legalább 10%-ának az adott szervezet tagjának kell lennie. E nélkül legfeljebb javaslatokat tehet, más akciókat indíthat, de nem vonják be a párbeszédbe.

Ezért kérek mindenkit, csatlakozzon hozzánk, hogy a következő időszakban erősebbek és megkerülhetetlenek legyünk a bérekről, a munkafeltételekről szóló tárgyalásoknál! Ahhoz hogy segíthessünk nektek, ti is segítsetek nekünk hogy elegen legyünk ahhoz, hogy kötelező legyen minket a FESZ-t bevonni a tárgyalásokba.

Úgyhogy rajtatok múlik mit érhettek el a jövőben, melyhez összefogás, és erős szakszervezet kell. A FESZ-be jelentkezhettek egyszerűen a Tagfelvétel menüpontban lévő regisztrációs űrlap kitöltésével.

Ezt a közszférában kialakult bérezési rangsor kiválóan mutatja, az egészségügyi és szociális szférában ahol alacsony a szakszervezeti tagság a legalacsonyabbak a bérek, a szociális terület az utolsó, az egészségügy az utolsó előtti. A pedagógusok, ahol erős szakszervezetek vannak, és a dolgozók nagy része csatlakozott hozzájuk, bérezés tekintetében lényegesen megelőzi az egészségügyi és szociális szférát.

 

A felhívás vonatkozik az alapellátásban, a műszaki-gazdasági területeken dolgozókra, mindazokra, akik éhbérért húzzák az igát, azért hogy a gépek, eszközök,  infrastruktúra gyógyításra kész állapotban legyen, hogy akik gyógyító munkát végeznek megkapják a bérüket, az iskolai orvosokra, fogorvosokra és őket segítő asszisztensekre, fogorvosi asszisztensekre, védőnőkre akik ugyanolyan fontos láncszemei a gyógyításnak, mint azok akik most részesültek az emelésből. De gondolunk itt azokra a munkatársakra is, akik a szociális ágazatban végzik nap mint nap embert próbáló munkájukat az ápolást, gondozást, és gyakran a gyógyító munkát. Akik most többet vihetnek haza, - a kórházakban, rendelőintézetekben, a mentésben vagy a vérellátásban dolgozó orvosok, szakdolgozók - az ő érdekük is további képviseletre szorul, mivel egyelőre csak bérkiegészítésről beszélhetünk, és nem alapbéremelésről. E mellett olyan torz bérarányok is jöttek létre sok esetben az új intézkedéssel, hogy az azonos feladatokat ellátók között 30-50%-os bérkülönbségek is kialakulhatnak, ami a munkahelyi csapatmunkát és a gyógyítást is aláássa. Sokan hihetik azt, hogy a szakszervezet azokért is fellép, akik nem tagok, de senki nem várhatja el, hogy azok, akik vállalják a szervezethez tartozást, azok kaparják ki a gesztenyét azoknak is, akik semmit sem akarnak tenni magukért, vagy másokért. A szakszervezetek néhány fővel a hátuk mögött sem a munkahelyeken, sem az országos politikában nem tudnak olyan eredményeket elérni, mint akkor, ha sokan állnak mögöttük. Gyakori hivatkozás, hogy fél a dolgozó, hogy hátránya lehet a tagságból, ami azért nem fogadható el, mert a munkáltatónak egyáltalán nem kell tudnia ki a tag és ki nem, a tagdíj egyénileg is fizethető. Másrészt pont a tagok vannak sokkal kevésbé kiszolgáltatva, mert a szakszervezet hatásosabban tud fellépni az érdekükben, mint ők saját maguk. Már a mostani bérintézkedésből méltatlanul kimaradt kollégák közül is jó néhány számára tudtunk a munkáltatónál eredményes intézkedést tenni, hogy megkapják ők is a bérfejlesztést, amit saját maguk nem tudtak elérni.

Dokumentumok, levelezések

Vélemény a 2023.évi ..... törvénytervezet módosításáról

Levél Dr. Kőrösi László Főosztályvezetőnek (NEAK) - tájékoztatás kérésea mozgóbérek növekményének fedezetére

Levél Takács Péter Egészségügyért Felelős Államtitkárnak - ügyeleti és műszakpótlék csökkentése

MUNKAJOGI ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI TANÁCSADÁS

Dr. Takács Péter Egészségügyért Felelős Államtitkár válaszlevele - bérfejlesztés

Levél Dr. Takács Péternek - bérfejlesztés

A legutóbbi egyeztetés során megállapotunk, hogy folytatjuk a 2024. évi bérfejlesztéshez kapcsolódó részletesebb javaslat kidolgozását, beleértve a pótlékok kivezetésével kapcsolódó lehetséges kompenzációs megoldásokat, a különösen nagy felelősséggel, terheléssel vagy nagyobb kockázatokat jelentő munkakörökben dolgozók kiemelt bérezését.

Dr. Takács Péter Egészségügyért Felelős Államtitkár válaszlevele - köszönet

Levél a Közbeszerzési Ellátási Főigazgatónak a műszaki munkakörben dolgozók átvételéről 2023-03-27

"Sztrájktárgyalás az Egészségügyi Államtitkárral" 2023. február 20.

Egészségügyi Államtitkárság válaszlevele február 20-i sztrájk tárgyalás emlékeztetőjéről

Felmérés a 2022 változásairól

Levél Dr. Takács Péternek - szakdolgozói bérmelés

Dr. Takács Péter válaszlevele - Szakdolgozói béremelés

Dr. Takács Péter válaszlevele - egészségügyi ágazatra vonatkozó észrevételek

Javaslat MESZK-FESZ együttmüködésre

Levél Orbán Viktor miniszterelnök Úrnak - szakdolgozói követelések

Válaszlevél a Miniszterelnöki Kabinetirodától - egészségügyi szakdolgozók béremelése

Levél Orbán Viktor Miniszterelnöknek - szakdolgozói béremelés

Levél Dr. Pintér Sándor Belügyminiszternek - egészségügy átalakításáról szóló törvényjavaslat

Levél Dr. Takács Péter Egészségügyért Felelős Államtitkárnak - vélemény az egészségügy stratégiai átalakítással kapcsolatban

Válaszlevél a NEAK-tól - védőnői díjazás

Levél a NEAK-nak - védőnői díjazás

Emlékeztető a Dr. Takács Péter Államtitkár Úrral folytatott egyeztetésről

Levél Pintér Sándor Belügyminiszternek - szakdolgozói béremelések

Levél Takács Péter Egészségügyért Felelős Államtitkárnak - egészségügyi ellátásban dolgozó munkavállalók ügyében

Takács Péter Egészségügyért Felelős Államtitkár válaszlevele - egészségügyi ellátásban dolgozó munkavállalók ügyében

Levél Varga Judit Igazságügyi miniszternek - egészségügyi szolgálati jogviszony

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal válaszlevele - szolgálati elismerés

Levél a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalnak - szolgálati elismerés

Dr. Takács Péter Egészségügyért Felelős Államtitkár válaszlevele - gratuláció és kérés

Dr. Kőrösi László Főosztályvezető (NEAK) válaszlevele - szolgálati elismerések kifizetése

Levél Dr. Kőrösi László Főosztályvezetőnek (NEAK) - szolgálati elismerések kifizetése

Levél Dr. Takács Péter Egészségügyért Felelős Államtitkárnak - gratuláció és kérés

EMMI válaszlevele - Egészségügyi szolgálati elismerés

Miniszterelnöki kabinetiroda válaszlevele - Elvárásaink a következő kormánnyal szemben

EMMI válaszlevele - EÜ dolgozók nyugdíjprémiuma

Elvárásaink a következő kormánnyal szemben

A Független egészségügyi Szakszervezet elvárásai a parlamenti választások után megalakuló Kormánnyal szemben az egészségügyi és szociális ágazatban dolgozók megtartása, anyagi és szociális helyzetük javítása érdekében

Dr. Müller Cecília válaszlevele a foglalkoztatási megbetegedésekkel kapcsolatban

A foglalkozási megbetegedések (koronavírus) miatti táppénzkülönbözet késedelmes kifizetésére intézkedés kérése a Nemzeti Népegészségügyi Központ felé

Pénzügyminiszter válaszlevele az egészségügyben dolgozók bérfejlesztése ügyében

Levél Varga Mihály Pénzügyminiszternek - Béremelés

Prof. Dr. Horváth Ildikó államtitkár válaszlevele - Szolgálati elismeréssel kapcsolatos megkeresés

Levél Orbán Viktor Miniszterelnökenk - szakdolgozók fizetésemelése

Levél Prof. Dr. Horváth Ildikónak - Jubileumi jutalom

Levél Dr. Kásler Miklósnak - egészségügyi dolgozók megtartása

Levél Jenei Zoltán Országos kórház-főigazgatónak - javaslatok az ellátórendszer foglalkoztatásának elősegítése érdekében

Levél Orbán Viktor Miniszterelnöknek - egészségügyi dolgozók megtartása

EMMI válaszlevele - Egészségügyi dolgozók foglalkoztatásának egyes járványügyi szabályainak módosítási kérelmével kapcsolatos tájékoztatás

Levél Dr. Kásler Miklós miniszternek - Jubileumi jutalmak

Levél Orbán Viktor Miniszterelnöknek - Egészségügyi dolgozók foglalkoztatásának egyes járványügyi szabályainak módositási kérelme

Felajánlás kérése az eü.dolgozók üdültetésére, kikapcsolódására

Több szállodai lánc részére megküldtük felajánlás kérésünket az egészségügyi dolgozók ingyenes üdülésre való lehetőségéről.

Levél Prof. Dr. Horváth Ildikónak - Szolgálati elismerések

Levél Jenei Zoltánnak - bérjavaslat

Levél Dr. Pintér Sándornak - bérjavaslat

Levél Dr. Kásler Miklósnak - bérjavaslat

MESZK-FESZ együttműködés

Levél Orbán Viktornak a bérigényekről

Levél Jenei Zoltán Országos kórház-főigazgatónak - A koronavírusos betegek gyógyításában részvevők anyagi ösztönzése, jogértelmezéshez iránymutatás kérése

Tájékoztatás Jenei Zoltán Főigazgatóval az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetőjével való találkozásról

Jenei Zoltán Országos kórház-főigazgató tájékoztató kiegészítése a jogviszony átalakulásáról és az egészségügyi szolgálati munkaszerződés tervezett tartalmáról

Levél Jenei Zoltán Országos kórház-főigazgatónak a tájékoztató kiegészítéssel kapcsolatban

Jenei Zoltán Országos kórház-főigazgató válaszlevele az új jogszabályok bevezetése

Levél Jenei Zoltán Országos kórház-főigazgatónak az új jogszabályok bevezetése

TÁJÉKOZTATÓ az Egészségügyi szolgálati jogviszonyról

Levél Jenei Zoltánnak - kérések a 2020. évi C törvénnyel kapcsolatosan

Levél Dr Horváth Ildikótól - 2020. évi C törvényről

Levél Orbán Viktor miniszterelnök Úrnak - a szakdolgozói bérekről

EMMI válaszevele az egészségügyi szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos megkeresésre

Levél Prof. Dr. Horváth Ildikónak - szakdolgozói munkabérek, kollektív szerződések

EMMI körlevele a 100%-os táppénzről

Levél Dr. Pintér Sándornak a béremelésekről

Levél Dr. Horváth Ildikónak - 2020.évi C törvény végrehajtásáról

Mai napon egyeztető tágyaláson vettünk részt az EMMI-ben az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020.évi C törvény végrehajtásáról. Véleményünket és javaslatunkat mellékeljük.

Levél Prof. Dr. Kásler Miklósnak - Összefogás az Egészségügyért

Levél Dr. Palkovics Lászlónak - Összefogás az Egészségügyért

Levél Dr. Pintér Sándornak - Összefogás az Egészségügyért

Levél Dr. Benkő Tibornak - Összefogás az Egészségügyért

Levél a képviselőknek - 2020. évi C. törvény

Levél Prof. Dr. Palkovics Lászlónak - 2020. évi C. törvény

Levél Dr. Novák Katalinnak - 2020. évi C. törvény

Levél Prof. Dr. Kásler Miklósnak - 2020. évi C. törvény

Levél Karácsony Gergelynek - ingyenes utazási lehetőség

Levél Dr. Homolya Róbertnek - ingyenes utazási lehetőség

Levél Dr. Áder János Köztársasági Elnök úr részére - az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló T/13174. számú törvényjavaslat

EMMI válaszlevele a munkavállalók helyzetének javításával kapcsolatban

Levél Prof. Dr. Kásler Miklós úr részére a százszázalékos táppénz biztosítása érdekében

Örömmel hallottuk nyilatkozatát, miszerint a pedagógusok, más iskolai dolgozók és szoros kontaktjaik is százszázalékos táppénzt fognak kapni, akár igazolt Covid-19 fertőzés miatt, akár kontakt személyként kerülnek karanténba. Sajnálatosnak és igazságtalannak tartjuk, hogy az intézkedés eddig nem terjedt ki az egészségügyben és szociális ágazatban dolgozókra, és Miniszter úr nyilatkozatában sem tért ki erre.

Levél Orbán Viktor miniszterelnök Úrnak a munkavállalók helyzetének javítására

Legsúlyosabb problémának látjuk továbbra is az egészségügyi és szociális szféra fenyegetően alacsony szakember ellátottságát, és aggasztónak találjuk az ennek javítása érdekében szükséges intézkedések teljes hiányát.

EMMI válaszlevél - Egészségügyi dolgozóknak biztosított egyszeri rendkívüli juttatás jogosultsága

Jutalmazás Levél Orbán Viktor miniszterelnök Úrnak

Levél az anyagi helyzet javítása érdekében - Varga Mihály Pénzügyminiszter

Levél intézményi gyermekfelügyelet érdekében - Uzsoki utcai Kórház

A MOSZ és a FESZ közleménye az egyszeri bruttó 5000.000 forintos juttatásról

Levél a járványügyi elkülönítés miatt keresetveszteséget szenvedett munkavállalók veszteségének megtérítése tárgyában - Dr. Katona Gábor, Jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár

Levél a szociális intézményben dolgozók részére biztosítandó Széchenyi pihenőkártyáról - Karácsony Gergely Főpolgármester

Levél az anyagi helyzet javítása érdekében - Dr. Orbán Viktor miniszterelnök

Levél intézményi gyermekfelügyelet érdekében - IX. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Fővárosi Önkormányzat válaszlevele a SZÉP kártyával kapcsolatban

EMMI válaszlevele a SZÉP kártyával kapcsolatban

Levél intézményi gyermekfelügyelet érdekében - Állami Egészségügyi Központ

Levél Dr. Kásler Miklós miniszternek -járvány lekűzdése

Levél Dr. Latorcai Csaba államtitkárnak - állásfoglalás és intézkedés kérése

Levél az EMMI államtitkárának az E kategóriát érintő besorolások ügyében

Levél Dr. Kásler Miklós miniszternek - Tiltakozunk a létszámstop ellen

Baycsy betegszállítók munkakörülménye - Válaszlevél a III.kerületi Járási Hivataltól

Baycsy betegszállítók munkakörülménye - Levél a III.kerületi Járási Hivatalnak

Baycsy betegszállítók munkakörülménye - Levél a Főigazgatónak

Levél Dr. Kásler Miklós miniszternek - béremelések ütemezése

Válaszlevél az Emberi Erőforrások Minisztériumától - pótlékok kifizetésével kapcsolatban

Levél Kásler Miniszter úrnak a pótlékok kifizetésről

Azt szeretnénk, hogy a Miniszter úr intézkedjen, hogy közérthetőbbek legyenek az elszámolások, minden hónapban fizessék kis ledolgozott órákat, és kapják meg azokat a pótlékokat, ami jár, ne a dolgozókon spóroljanak az intézmények.

Válaszlevél az Emberi Erőforrások Minisztériumától - az egészségügyi szférában dolgozók helyzetével kapcsolatban

Levél Dr. Nagy Anikó államtitkárnak - gratuláció és bérfejlesztés

Levél Dr. Kásler Miklós miniszternek - gratuláció és bérfejlesztés

Felhívás tüntetésre, egészségügyi dolgozóknak - 03.24

Felhívás tüntetésre - 03.24

Dr. Ónódi Szűcs Zoltán válasza a sztrájk tárgyalásra

Dr. Ónódi Szűcs Zoltán válasza a követelésre

A FESZ-MOMSZ által megválasztott sztrájkbizottság Sztrájkkövetelései Orbán Viktor miniszterelnök úrnak

Levél a 5.12 Szakszervezet, a Tiszta Egészségügyért-től - Csatlakozás a követeléshez

Az 5.12 Szakszervezet, a Tiszta Egészségügyért(5.12 Szakszervezet) tagsága és elnöksége nevében megismételjük támogatási és csatlakozási szándékunkat az egészségügyi dolgozók bérrendezése és munkahelyi körülményeik javítása érdekében, az Önök szervezetei által a kormányzat számára megküldött követelésekhez.

Levél Orbán Viktor miniszterelnöknek - Egészségügyi dolgozók bérrendezése

Levél Orbán Viktor miniszterelnöknek - Szakdolgozók béremelése

Hiába a novemberi 12 %-os béremelés, a szakdolgozók többsége nem vagy alig keres többet a szakmai minimálbérnél. Ezért kérjük a Miniszterelnök Úrtól, hogy intézkedjen további béremelésről , hogy a munkával és terheléssel arányos béreket kapjanak a dolgozók. A szolidaritás jegyében kezdeményezze, a Magyarországon kiképzett, de külföldön dolgozó orvosok, ápolók képzési költségének megtérítését.

Levél Dr. Ónodi- Szűcs Zoltán államtitkár úrnak - Látlelet a magyar egészségügyi dolgozókról

Látlelet a magyar egészségügyi dolgozókról

Levél Varga Mihály miniszternek - az egészségügyi és szociális ágazatban dolgozók bérrendezése

Válaszlevél az Emberi Erőforrások Minisztériumától - Az egészségügyi ágazati béremeléssel kapcsolatos tájékoztatás

Levél Czibere Károly államtitkár úrnak előrehozott bérkifizetésről a szociális ágazatban

Levél Dr. Ónodi- Szűcs Zoltán államtitkár úrnak- előrehozott bérkifizetésről

Előrehozott bérkifizetés

Levél a Főigazgatóknak - Karácsonyi cafetéria juttatás

Levél Balog Zoltán miniszternek - Bérfelzárkóztatás

Válaszlevél az Emberi Erőforrások Minisztériumától - Iskolakezdési támogatás biztosítása a munkavállalók részére

Levél Ónódi SZűcs Zoltán Államtitkár Úrnak - A kormányzati bérintézkedésekhez kapcsolódó problémák megoldása

Válaszlevél az Emberi Erőforrások Minisztériumától - Egészségügyben dolgozók (műszaki, gazdasági terület) bérrendezése

Levél Czibere Károly államtitkárnak

Az egészségügyben dolgozó több tízezer ember bér kiegészítésben részesült szeptember 1-től. Sokan azonban, akik szintén egészségügyi, vagy szociális gondozói munkát végeztek, nem részesültek ebből, pedig indokolt, hogy e rokonszakmák anyagi helyzete hasonló legyen. A lemaradások megszüntetése érdekében fordultunk a Szociális Ügyekért Felelős államtitkárhoz levelünkkel.

Levél Varga Mihály miniszternek - Egészségügyben dolgozók (műszaki, gazdasági terület) bérrendezése

Levél Balog Zoltán miniszternek - Egészségügyben dolgozók (műszaki, gazdasági terület) bérrendezése

Levél Balog Zoltán miniszternek - Iskolakezdési támogatás biztosítása a munkavállalók részére

Levél a Főigazgatóknak - Iskolakezdési támogatás biztosítása a munkavállalók részére